SCHRONISKO DLA NIELETNICH W GACKACH Blog

WOŚP 2017

W dniu 15.01.2017 wychowankowie Schroniska dla Nieletnich w Gackach wraz z  członkami Klubu Wodnego Kon-Tiki wspierali działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki naszej akcji wolontariusze WOŚP kwestujący na terenie Pińczowa mogli ogrzać się gorącą...

Jasełka w Świetliku

W Święto Trzech Króli reprezentanci wychowanków Schroniska uczestniczyli we wspaniałej uroczystości zorganizowanej przez grono pedagogiczne i dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola – Świetlik. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Świetlicy Wiejskiej w Skowronnie Dolnym k....

Pomagamy

Wychowankowie systematycznie uczestniczą w zajęciach z Arteterapii podczas, których mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania plastyczne oraz sprawność manualną. Pozwalają one na odreagowanie wewnętrznych napięć i niepowodzeń. Dają możliwość poznania różnego rodzaju materiału do wykorzystania...

Jesteśmy blisko potrzebujących.

W dniu 21 listopada 2016r. w ramach realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego „Pierwszy do pierwszej pomocy” nasi wychowankowie uczestniczyli w zajęciach poza terenem Schroniska z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Celem spotkania było...

Światowy tydzień zwierząt

W ramach realizowanego od wielu lat w naszej placówce programu wychowawczego „Animaltherapy” już kolejny raz był zorganizowany przez pracowników program „Światowy Tydzień Zwierząt”. W ramach zajęć zaprezentowano wychowankom pokaz multimedialny o prawidłowej opiece nad...

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

W dniu 17 października 2016r. w ramach “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” odbyła się w Schronisku dla Nieletnich w Gackach próba pobicia rekordu Polski w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  Polegała ona na jednoczesnym wykonywaniu...