„VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową” rozstrzygnięty.

W czwartek, 15 grudnia, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej już po raz ósmy rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową dla Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. Organizatorem Konkursu są pracownicy Schroniska dla Nieletnich w Gackach. Na konkurs wpłynęło 241 prac plastycznych z 19 placówek resocjalizacyjnych z terenu całej Polski. Prace oceniało jury w składzie: Grażyna Zachariasz- nauczyciel plastyki, Jolanta Opoka – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie, Paweł Smagór – kierownik internatu, Marek Wilk – nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie nagrody otrzymało 23 wychowanków z całej Polski. Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody z rąk dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Gackach, pana Marka Łukasiewicza i Kuby Możdżyńskiego, dla którego zbierane były pieniądze na rehabilitację ze sprzedaży kartek świątecznych przysłanych na konkurs w ubiegłym roku. Podziękowania i dyplomy otrzymali także pracownicy Schroniska dla Nieletnich w Gackach, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego konkursu oraz dyrektor biblioteki Jolanta Opoka za pomoc w organizacji konkursu. W tym roku, dzięki hojności kupujących, udało się zebrać dla Kuby 1000 zł. Chłopiec otrzymał także książkę od dyrektor biblioteki z życzeniami zdrowia i siły w walce z chorobą. Rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród towarzyszył występ dzieci z Przedszkola Nr 1 w Pińczowie. Grupa pięciolatków, pod kierunkiem wychowawczyni Agnieszki Linart, wykonała piękne pastorałki i kolędy. Na koniec złożono sobie świąteczne życzenia, a na Nowy Rok wielu powodów do radości i spotkania podczas IX edycji konkursu.

Wystawę kartek biorących udział w konkursie można oglądać w holu biblioteki do 6 stycznia 2017 r.

Może Ci się również spodoba