SCHRONISKO DLA NIELETNICH W GACKACH Blog

„Szlakiem Ponidzia”

             Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach w ramach programu edukacyjno – wychowawczego „Szlakiem Ponidzia” w dniu 17.02.2020r. uczestniczyli w zajęciach poza terenem placówki. Pierwszym punktem była prelekcja na...

„Film resocjalizujący”

     Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach biorą udział w zajęciach w ramach programu „Film resocjalizujący”. Zajęcia odbywają się w Kinie Moskwa w Kielcach pod nazwą „Kino Szkoła”.   W dniu 19.02.2020r. odbył się...

Terapia dźwiękiem w resocjalizacji

      Od kilku lat w naszej placówce prowadzone są systematycznie zajęcia terapeutyczne z wychowankami  z wykorzystaniem mis dźwiękowych oraz gongów. Zajęcia odbywają  są w formie  indywidualnej lub grupowej przez przeszkolonych pracowników. Nasze...

„Pierwszy do pierwszej pomocy”

W dniu 13 stycznia 2020r. po raz kolejny w naszej placówce odbyła się prelekcja na temat zasad udzielenia pierwszej pomocy, co jest efektem realizacji w Schronisku programu wychowawczo-dydaktycznego „Pierwszy do pierwszej pomocy”. Celem zajęć...

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

            Nasi wychowankowie po raz kolejny, w ramach  realizacji programu wychowawczo-edukacyjnego „Pierwszy do pierwszej pomocy”, promując idee krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowali liczne prace plastyczne – głównie plakaty, promujące tą,...

„Pasja Profesja Powołanie”

W dniu 21-25 października 2019 w Schronisku obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019. W tym roku jest o zatytułowany  „Pasja Profesja Powołanie”. W związku z tym w Schronisku z inicjatywy psychologa, doradcy zawodowego zaplanowane są...

Pierwszy do pierwszej pomocy

W dniu 16 października 2019r. w ramach “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” po raz kolejny w naszej placówce odbyła się próba pobicia rekordu Polski w resuscytacji krążeniowej, co jest efektem realizacji w Schronisku programu...

Kochamy wszystkie zwierzęta!

Od prawie piętnastu lat realizowany jest w placówce program wychowawczy z udziałem zwierząt „Animaltherapia”. W dalszym ciągu na terenie Schroniska przebywają dwa psy i dwa koty oraz mamy wolierę z ptakami. Jak co roku...

Wakacje w Schronisku pełne wrażeń

Wychowankowie naszego Schroniska nie mogą narzekać na nudę. Oprócz zajęć wakacyjnych mają atrakcje w postaci np. ciekawych zajęć poza terenem placówki. Jednym z nich był spływ pontonowy Nidą. Były ryby, ognisko i pieczenie kiełbasek.