Wyróżnienie dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach

„Dobrze jest być kimś ważnym, ale ważniejsze jest być kimś dobrym”

                                                                                                        Andrzej Kozieja

W dniu 07.05.2019 roku, w trzecią rocznicę śmierci przyjaciela naszej placówki – Andrzeja Koziei, wybitnego filmoznawcy, wykładowcy i kulturoznawcy została na sknerze obok kina „Moskwa” w Kielcach odsłonięta pamiątkowa „Ławeczka Andrzeja Koziei”.

Nasza placówka została wyróżniona przez Społeczny Komitet na Rzecz Budowy Ławeczki Andrzeja Koziei za pomoc w dziele budowy pomnika upamiętniającego wspaniałego człowieka w gronie darczyńców wiodących. Prace i różnego przedmioty wykonane przez  naszych wychowanków były oddawane na licytację, a pozyskane w ten sposób pieniądze wspomogły budowę pomnika.

Odsłonięcia, czyli przecięcia wstęgi z taśmy filmowej dokonali najbliżsi z rodziny, którzy dziękowali wszystkim za taka właśnie formę upamiętnienia.

Andrzej Kozieja był związany z naszą placówka poprzez film i realizowany Program wychowawczo-edukacyjny „Film resocjalizujący”. Słowa, które często powtarzał podczas spotkań, do wychowanków jak również pracowników: „Dobrze jest być kimś ważnym, ale ważniejsze jest być kimś dobrym” świadczą o tym jakim był człowiekiem.

Może Ci się również spodoba