„Szlakiem Ponidzia”

             Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach w ramach programu edukacyjno – wychowawczego „Szlakiem Ponidzia” w dniu 17.02.2020r. uczestniczyli w zajęciach poza terenem placówki. Pierwszym punktem była prelekcja na temat szkodliwości oraz zagrożeń, jakie niesie bezmyślne wypalania łąk i pastwisk. Odbyła się ona w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich. Następnie, podczas wycieczki wychowankowie podziwiali krajobrazy nad rzeką Nidą, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, zwiedzali zabytki kultury materialnej na terenie parku w Chrobrzu oraz jego najbliższej okolicy.

 

 

Może Ci się również spodoba