Manewry Gaz 2015

Na rozkaz Świętokrzyskiego Komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach 24 kwietnia 2015 r. na terenie powiatu pińczowskiego zostały przeprowadzone ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej (GAZ 2015) oraz służb współpracujących. W organizację tych manewrów w dużym stopniu zaangażowało się Schronisko dla Nieletnich w Gackach.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie zewnętrznego plany operacyjno – ratowniczego dla magazynu gazu płynnego w Leszczach Bałtykgaz, jako zakładu stwarzającego duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ćwiczenia na szeroką skalę objęły jednostki ochrony przeciwpożarowej z całego województwa Świętokrzyskiego, w tym:
– kompanię gaśniczą PSP centralnego odwodu operacyjnego
– pluton ratownictwa chemicznego oraz ekologicznego z JRG 1 Kielce
– pluton logistyczny „Jodła”
– powiatową kompanię odwodową z powiatu pińczowskiego
– siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie
– inne służby współpracujące z PSP w tym Policję oraz władze samorządowe na terenie powiatu pińczowskiego

 

Może Ci się również spodoba