Pierwszy do pierwszej pomocy

W dniu 23 czerwca 2016 r. w ramach realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego „Pierwszy do pierwszej pomocy” została przeprowadzona dla wychowanków Schroniska prelekcja z zakresu krwiodawstwa, krwiolecznictwa, we współpracy z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Zajęcia miały na celu podnoszenie wiedzy z obszaru krwiodawstwa i krwiolecznictwa, uwrażliwianie nieletnich na potrzeby drugiego człowieka. Liczymy na owocną współpracę w przyszłości!

Może Ci się również spodoba