Jesteśmy blisko potrzebujących.

W dniu 21 listopada 2016r. w ramach realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego „Pierwszy do pierwszej pomocy” nasi wychowankowie uczestniczyli w zajęciach poza terenem Schroniska z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Celem spotkania było podnoszenie wiedzy z krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wdrażanie do zachowań prospołecznych i uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Pracownikom RCKiK w Kielcach składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie.

Może Ci się również spodoba