Zamówienia Publiczne

Wykaz załączników:

  1. Formularz oferty Pobierz
  2. Wykaz wymaganych (przez zamawiającego) parametrów oleju opałowego. Pobierz
  3. Formularz cenowy. Pobierz
  4. Wykaz parametrów oferowanego przez Wykonawcę oleju opałowego. Pobierz
  5. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 Pobierz
  6. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 24 Pobierz
  7. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz
  8. Wzór umowy preferowanej przez Zamawiającego. Pobierz
  9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Pobierz
  10. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 Pobierz