Zamówienia Publiczne

 • Oferta na dostawę artykułów spożywczych. Pobierz
 • wykaz – mięso i produkty mięsne. Pobierz
 • wykaz- artykuły ogólnospożywcze. Pobierz
 • wykaz – nabiał. Pobierz
 • wykaz-warzywa i owoce. Pobierz
 • oferta cenowa na zakup akcesoriów i pokarmów dla zwierząt Pobierz
 • oferta cenowa – drobny sprzęt AGD. Pobierz
 • Oferta cenowa na zakup  materiałów do remontów bieżących. Pobierz

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty  Pobierz
 2. Wykaz wymaganych (przez zamawiającego) parametrów oleju opałowego.  Pobierz
 3. Formularz cenowy. Pobierz
 4. Wykaz parametrów oferowanego przez Wykonawcę oleju opałowego. Pobierz
 5. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 Pobierz
 6. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 24 Pobierz 
 7. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz
 8. Wzór umowy preferowanej przez Zamawiającego. Pobierz
 9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Pobierz
 10. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14  Pobierz